1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniach od 1 marca do 5 marca nauczyciele historii na poszczególnych lekcjach przeprowadzą zajęcia upamiętniające walkę o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej przez żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.