100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Patrona Szkoły

Drodzy Uczniowie!


Dzisiaj 18 maja 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II – Patrona naszej Szkoły.
Papież Jan Paweł II, czyli właściwie Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. W latach 1958-1964 Karol Wojtyła był biskupem pomocniczym krakowskim, później w latach 1964-1978 arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ponadto w latach 1969-1978 był zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
16 października 1978 roku został wybrany na 264. papieża i przybrał imiona – Jan Paweł II. Jego wyboru dokonano w trzecim dniu konklawe, w czasie drugiego zgromadzenia kardynałów po śmierci Jana Pawła I. Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od XVI wieku
i drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii. Jego pontyfikat trwał 26 lat.
Miesiąc po pogrzebie, rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. 1 maja 2011 r. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 r. – świętym. Tego samego dnia kanonizowano papieża Jana XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii jako kanonizacja dwóch papieży ogłoszona w obecności dwóch kolejnych papieży – urzędującego Franciszka
i emerytowanego Benedykta XVI.
Karol Wojtyła, później Jan Paweł II – był nie tylko teologiem i duchownym. Był także poetą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, filozofem i mistykiem. Jako papież, Jan Paweł II, poprawił relacje Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, a także Cerkwią prawosławną i Wspólnotą Anglikańską.
Jednak Jan Paweł II miał ogromny wpływ nie tylko na sprawy związane z Kościołem katolickim na świecie, ale również na wydarzenia i przemiany polityczne w Polsce oraz w Europie Wschodniej i w Azji na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Na szczególną uwagę zasługują jego wiersze, poematy, kazania, mowy, które wciąż są żywe dzięki cytatom powtarzanym w różnych sytuacjach i przy wielu okazjach. Jan Paweł II pozostawił po sobie ok. 85 tysięcy stron druku.
Jeden z takich cytatów stał się ważnym również dla Społeczności naszej Szkoły: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Pamiętamy!