Harmonogram realizacji zadań – luty 2018 r.

22 stycznia 2018 admin 0

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00 Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego […]

Projekt Ekonomista, Handlowiec= Zawodowiec

18 stycznia 2018 admin 0

Rozpoczęliśmy realizację projektu Ekonomista, Handlowiec= Zawodowiec. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości […]

Erasmus+

18 stycznia 2018 admin 0

Szkoła realizuje projekt unijny Erasmus+ akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”