ZEBRANIA DLA RODZICÓW W CZWARTEK, 13 XII 2018

12 grudnia 2018 admin 0

Rodziców serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami oraz spotkania indywidualne  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w czwartek, 13 grudnia 2018 r. Harmonogram spotkania: 16:30       Spotkanie Dyrektora […]

Spotkania z mundurem

5 grudnia 2018 admin 0

Grupy tzw. „policyjne” i „pożarnicze” czyli uczniowie realizujący innowację pedagogiczną „Edukacja policyjna” i „Edukacja pożarnicza” w  Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana […]