Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

                 W dniu 5 listopada br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się Jubileuszowa XV Gala wręczenia Certyfikatów 2019 „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Jeden z dwunastu certyfikatów dla placówek oświatowych w województwie małopolskim został przekazany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbarę Nowak na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Barbary Wiśniowskiej, któremu towarzyszył koordynator projektu z ramienia szkoły pedagog szkolny Edyta Pilch oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej, uczeń klasy II Technikum Informatycznego Fryderyk Pilch. Głównym założeniem  przedsięwzięcia jest integrowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, jest kompleksowym systemem działań opartych na współpracy szkoły z rodzicami oraz z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządu lokalnego i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. W opracowywaniu projektu działań zintegrowanych uczestniczyli również partnerzy projektu: Komenda Policji  w Niepołomicach, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Miasta i Gminy Niepołomice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce.

Nadany Certyfikat to wyróżnienie, ale również obowiązek dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

 

Szczegółowe informacje o projekcie: www.malopolska.policja.gov.pl