Bezpośredni udział w Salonie Maturzystów 2022

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,

jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”


Paulo Coelho

Bezpośredni udział w Salonie Maturzystów 2022

         W dniu 27, 28.09. br uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Salonie Maturzystów, organizowanym jak co roku (poza przerwą z powodu covid- 19) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Krupniczej 33.  

          Harmonogram tego wydarzenia przedstawiał się następująco:                                                                            

1/ wystąpienie p. Lecha Gawryłowa – Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Krakowie nt. wytycznych maturalnych 2023 (zasady, terminy, przebieg egzaminu maturalnego),

3/ wystąpienie p. Piotra Ludwikowskiego – eksperta OKE w Krakowie pt. „Matematyka na egzaminie maturalnym w 2023 roku – rozwiązuj zadania samodzielnie a będziesz spokojny o wynik egzaminu”,

3/ wystąpienie p. Teresy Bulskiej – Leśniak – eksperta OKE w Krakowie pt. „Język polski na egzaminie maturalnym w 2023”.


        Uzupełnienie spotkań stanowiła bogata oferta uczelni wyższych z Krakowa, z  innych miast w kraju i zagranicą na rok akademicki 2023/24. Ponadto każdy z uczestników po spełnieniu wymaganych warunków mógł pobrać darmowy informator o w/w ofertach.

Ewa Rogóż – doradca zawodowy