BHP Regulations

INSTRUKCJA BHP

NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM l DRUKARKĄ

l. Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką obowiązują następujące zakazy:

1. Zakaz pracy bezpośrednio przy monitorze komputerowym kobiecie w całym okresie ciąży ze względu na ryzyko po­ronienia.

2. Zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy.

3. Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem.

4. Zakaz przechowywania na stanowiskach pracy cieczy łatwo palnych.

5. Zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanych energią elektryczną.

6. Zakaz pracy na stanowisku osób nie upoważnionych. .

7. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych jak również noszenia biżuterii magnetycznej w czasie pracy.

 

II. Czynności przygotowawcze na stanowisku

Przed rozpoczęciem pracy należy:

1. Wykonać prace porządkowe (wietrzenie pomieszczeń).

2. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia.

3. Dostosować biurko, krzesło i podnóżek do wymiarów swojego ciała.

4. Sprawdzić ustawienie komputera, przygotować drukarkę i sprzęt pomocniczy.

5. Przygotować komputer do pracy poprzez:

 1. włączenie do sieci zasilającej w energię elektryczną, na­ciśnięcie przycisku zasilania komputera i przycisku za­silania monitora,
 2. wyświetlenie na ekranie dowolnej informacji z programem znajdującym się na twardym dysku lub dyskietce,
 3. regulację jasności i kontrastu pomiędzy znakami i tłem w zależności od potrzeb i warunków otoczenia,
 4. w razie potrzeba należy zastosować filtr lub ekran ochronny.

6. Przygotować programy użytkowe do pracy zgodnie z in­strukcjami ich użytkowania.

7. Przygotować dokumenty zawierające dane, które będą wy­korzystywane podczas pracy z komputerem.

8. Uruchomić program zgodnie z instrukcją.

 

III. Zadania wykonywane na stanowisku

1. Zadania główne zgodnie z oprogramowaniem polegają na:

 1. odczytywaniu informacji z dokumentu i wprowadzaniu danych do komputera,
 2. prowadzeniu dialogu z komputerem, np. porównywanie danych i ich analiza,
 3. zapisywaniu zbiorów roboczych na dyskach,
 4. drukowaniu informacji na drukarce.

Nie wolno używać dyskietek i programów z nieznanych źródeł ze względu na możliwość wprowadzenia do komputera „wirusa”.

 

2. Zadania pomocnicze polegają na:

 1. wymianie dyskietek,
 2. tworzeniu „kopii bezpieczeństwa” i zapasowych kopii pli­ków,
 3. wykrywaniu fizycznych uszkodzeń powierzchni nośnika twardego dysku,
 4. zmianie kontrastu lub jasności obrazu na ekranie,
 5. dostarczaniu papieru do drukarki, wymianie taśmy barwiącej,
 6. ochronie komputera i drukarki przed dostępem osób nie upoważnionych.

IV. Czynności zakończeniowe na stanowisku

Po skończonej pracy pracownicy powinni:

1. Wyłączyć komputer, monitor, drukarkę i Inne urządzenia oraz sprzęt stanowiskowy zasilany energią elektryczną.

2. Schować dokumenty wykorzystywane podczas pracy.

3. Schować dyskietki, instrukcję obsługi, zamknąć szafy i biurko.

4. Odnieść .kopie bezpieczeństwa” i zamknąć w sejfie.

5. Wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biur­ka, urządzeń i sprzętu.

 

NIE wolno!

 1. czyścić na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem,
 2. używać do czyszczenia rozpuszczalników.

 

6. Przykryć urządzenia pokrowcami.

7. Wykonać inne czynności porządkowe,

 

V. Przerwy w pracy na stanowisku

Z analizy pracy na stanowisku wynika, że w przeciętnej zmianie roboczej czas wykonania zadań głównych wynosi 360 min. Przerwy-na potrzeby naturalne ok. 30 min. Przerwy odpoczynkowa organizują sobie sami pracownicy.