Co dziś dla mnie znaczy patriotyzm?

Pod takim hasłem ogłosiliśmyKonkurs, który w tym roku, wobec trwającej pandemii, zastąpił tradycyjny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Uczniowie mieli stworzyć plakat lub zdjęcie z hasłem, które określałoby czym dziś dla nich jest patriotyzm.

Byliśmy, jako organizatorzy, ciekawi jak w XXI wieku młodzi ludzie myślą o patriotyzmie w kraju, który żyje w czasie pokoju i nie musi walczyć o niepodległość ani  jej bronić.

Otrzymaliśmy fantastyczne i mądre prace. Według naszych uczniów patriotyzm w państwie bez wojny to drobne rzeczy, które wykonujemy na co dzień –otwartość na drugiego człowieka, troska o środowisko i dobro wspólne. To także duma z historii, kultury i osiągnięćrodaków.

Przy ocenie prac jury wzięło pod uwagę zgodność pracy z tematem, estetykę, pomysł i staranność wykonania.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie. Dziękujemy także wychowawcom, którzy wspierali klasy podczas tworzenia prac.

                                                                                              Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Prace nagrodzone

I miejsce zajęła klasa 2b/szkoła podstawowa

II miejsce 3 b

III miejsce ITIP

Prace wyróżnione

Klasa II TIP/ po gimnazjum

Klasa IB