Counsel parents

Przewodniczący Rady Rodziców  Ryszard Znaj

Skarbnik Rady Rodziców  Elżbieta Czuma