Dobry początek współpracy…

W poniedziałek 6.03.2023 odbyło się w naszym zespole spotkanie doradców zawodowych
Miasta i Gminy Niepołomice oraz gmin ościennych.

                Mając na uwadze organizację dnia otwartego naszego zespołu w dniu 20 kwietnia 2023 połączonego  z działaniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, poniedziałkowe spotkanie miało na celu:

–  nawiązanie bliskiej współpracy z przedstawicielami Szkół Podstawowych,

–  promocję oferty kształcenia z uwzględnieniem zmian  proponowanych w Liceum i  Technikum,

– dokładne wyjaśnienie zasad rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 z „wyczuleniem” na interpretację zawartych w regulaminie zapisów.

Ewa Rogóż – doradca zawodowych.