Pracownie

Baza dydaktyczna Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II:

Pracownie informatyczne: