Dzień Pamięci Ofiar Katynia

W 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbyły się lekcje historii poświęcone pamięci ofiar zbrodni dokonanej na polskich oficerach przez władze radzieckie w 1940 r. 

13 kwietnia  obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia Niemcy podali informację o odnalezionych mogiłach polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. W masowych dołach śmierci pogrzebano ciała oficerów przetrzymywanych od roku 1939 w obozie w Kozielsku. Mimo obciążających dowodów Rosjanie do lat dziewięćdziesiątych nie przyznawali się do winy. Dziś wiemy jaki był los ponad 22 tys. Polaków osadzonych w więzieniach Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Radzieckiej oraz obozach w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy decyzji Józefa  Stalina z dnia 5 III 1940 r. zostali wiosną tegoż roku rozstrzelani.

Od 2007 r. dzień 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W tym roku ogłosiliśmy konkurs na plakat poświęcony pamięci polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. na terenie ZSRR. Dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie. Jury wytypowało nagrodzone prace:

I miejsce – klasa IA

II miejsce – klasa IV TOE

III miejsce – klasa II THE

Prace zamieszczone są poniżej.

Nauczyciele historii