Dzień Pamięci Ofiar Katynia

W 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbył się apel, podczas którego uczniowie i nauczyciele uczcili pamięć 22 tys. ofiar tej zbrodni.

13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali informację o odnalezionych w Katyniu pod Smoleńskiem mogiłach polskich oficerów. W masowych dołach śmierci pogrzebano ciała oficerów przetrzymywanych od roku 1939 w obozie w Kozielsku. Mimo obciążających dowodów Rosjanie do lat dziewięćdziesiątych nie przyznawali się do winy. Dziś wiemy jaki był los ponad 22 tys. Polaków osadzonych w więzieniach Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Radzieckiej oraz obozach w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy decyzji J. Stalina z dnia 5 III 1940 r. zostali wiosną tegoż roku rozstrzelani.

Od 2007 r. dzień 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Izabela Wojakowska