Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021

Przypominamy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się we wtorek, 24 sierpnia 2021 r.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Zdający proszeni są o stawienie się przed wejściem do hali sportowej o godzinie 8.10. Zdający musi posiadać dokument tożsamości, naklejki z kodem, dopuszczalne przybory (długopis/pióro z czarnym wkładem, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty-w zależności od zdawanego przedmiotu). Dopuszczalne jest wniesienie małej butelki wody.

Zdający wchodząc na teren szkoły dezynfekują dłonie, zachowują dystans 1,5 m, usta i nos osłaniają maseczką do czasu zajęcia miejsca egzaminacyjnego.