Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzamin maturalny w naszej szkole odbędzie się w następujących terminach:

  • Egzamin pisemny w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniu 21 sierpnia 2019 r. od godziny 9.00.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przekazane w szkołach w dniu 11 września 2019 roku.