FILMUJEMY w ramach WORTHY

W ramach projektu „WORTHY – wojny światowe na rzecz dziedzictwa dla młodzieży” uczniowie z klas: II TIP/SP, IB, IIB/SP i IIA/G nagrali materiał wideo, na którym pokazali jak tworzyć wirtualną oś czasu.

Rezultaty działań zostaną zamieszczone na platformie internetowej projektu, na której zostaną opublikowanetakże filmy uczniów z Niemiec, Chorwacji i Włoch (krajów partnerskich).

Dwa dni działań projektowych były okazją do pracy, zabawy i odkrywania historii. Tematem osi czasu była historia powstania warszawskiego. Uczniowie szukali informacji, zdjęć, materiałów filmowych i piosenek. Rezultatami podzielimy się na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom projektu.

Opiekunowie

Izabela Wojakowska, Zuzanna Polańska i Jarosław Muter