Finał XII Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II

Jaki dar podarował papież Paweł VI parafii św. Floriana? Gdzie najczęściej odprawiał swoje rekolekcje biskup Wojtyła? W którym roku biskup Wojtyła wygłosił rekolekcje dla papieża Pawła VI? Jak Karol Wojtyła nazywał biskupa Małysiaka? Jaką funkcję przeznaczył papież Jan Paweł II dla kardynała Andrzeja Deskura? ”na wiek XIX przypadają szczytowe osiągnięcia kultury polskiej”- Nazwiska jakich twórców podaje papież na poparcie tej tezy? Z takimi pytaniami musieli się zmierzyć uczestnicy finału XII Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, który odbył się 12 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Niepołomicach pod patronatem Burmistrza MiG Niepołomice Romana Ptaka oraz ks. dziekana Stanisława Miki.

Uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z książką „Wstańcie chodźmy”- refleksji o posłudze biskupiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu Karola Wojtyły, począwszy od 1958 r. Opowiadania Naszego Papieża zawarte w książce sprawiają, że jest ona bliska mieszkańcom Krakowa i okolic. Uczniowie szkół ponadpodstawowych musieli zmierzyć się z fragmentami książki „Pamięć i Tożsamość” oraz homilią skierowaną do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987. Wśród tekstów znajdowały się jedne z najpiękniejszych słów, jakie Ojciec Święty wypowiedział do młodzieży o pracy nad sobą. Między innymi: ”Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. […] Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku — na każdej z tych dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. […] Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. […]Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić”.

Przed wręczeniem nagród w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa uczestnicy konkursu mieli okazję spotkać się z dr Martą Burghardt, która posiada imponującą wiedzę na temat biografii i twórczości Ojca Świętego, gdyż pracowała w Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, a obecnie reprezentuje Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz koordynuje prace komitetów naukowych krytycznego wydania dzieł teologicznych i filozoficznych Karola Wojtyły.  Prowadząca spotkanie p. Lucyna Niedbała- Trojan pytała naszego gościa o szczegóły biograficzne zawarte w książce  „Wadowickie korzenie Karola Wojtyły”, traktującej o wpływie środowiska Wadowic na formację przyszłego papieża.  Uczestnicy spotkania mieli okazję zapytać także o inne książki autorki. Te traktujące o przyjaciołach Karola Wojtyły –  „Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły”- poświęconą Wincentemu Bałysowi, książkę poświęconą Eugeniuszowi Mrozowi a także o książkę „Z Janem Pawłem II przy stole – wyjątkowa książka kucharska”. Dr Marta Burghardt tłumaczy młodzieńczą poezję Karola Wojtyły na język włoski. Młodzież mogła więc dowiedzieć się o pokonywaniu trudności związanych z tą pracą.

Katecheci przeprowadzili eliminacje szkolne. Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie ze szkół podstawowych z Woli Zabierzowskiej, Podłęża i Zakrzowa. W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zajął Bartłomiej Janusz, drugie miejsce uzyskała Emilia Waś, trzecie miejsce Krzysztof Budzieński. W kategorii szkoła ponadpodstawowa I miejsce zajął Konrad Ucisko, II miejsce Damian Szornel, III miejsce Sebastian Frejek z Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Przyznano także trzy wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez spółkę Kopalnia Soli „ Wieliczka”. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

W imieniu organizatorów

Tomasz Paliński

Nauczyciel Zespołu Szkół w Niepołomicach