Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na czerwiec 2018

Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny

(od-do)

częstotliwość

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji T.11

Józef Zelek

6.06.2018

7.06.2018

11.06.2018

13.06.2018

14.06.2018

20.06.2018

21.06.2018

16:00 –17:30

15:10 – 17:25

14:20 – 18:10

16:00 – 17:30

15:10 – 17:25

16:00 – 17:30

15:10 – 17:25

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8