Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” na luty 2019 r.

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

 

 

L.p. Rodzaj zajęć                                (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący  Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu                     (adres, nr sali)
data godziny

(od-do)

częstotliwość
 

1

Kurs obsługi programów recepcyjnych Józef Zelek 11.02.2019

18.02.2018

23.02.2018

25.02.2019

 

 

 

14:20 – 15:50

14:20 – 15:50

8:00 -14:30

14:20 – 15:50

 

 

 

raz w roku 2019 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2 Język obcy w branży turystyczno-gastronomicznej

 

Justyna Kuźma 4.02.2019

11.02.2019

18.02.2018

25.02.2018

 

 

15:20 – 16:50

15:20 – 16:50

15:20 – 16:50

15:20 – 16:50

 

 

raz w roku 2019 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 12

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Kurs  kelnerski EDUKATOR

Paweł Dudczyk

   9.02.2019

10.02.2019

16.02.2019

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku 2019 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 22