Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” na luty 2020 – aneks

L.p. Rodzaj zajęć                                (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący  Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu                     (adres, nr sali)
data godziny

(od-do)

częstotliwość
1. Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa II -klasa IV TI)

Józef Zelek 12.02.2020 r.

14.02.2020 r.

 

15:20-18:20

8:00-8:45

 

raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2 Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa III -klasa I TR)

Józef Zelek 10.02.2020 r.

15.02.2020 r.

8:00-9:30

8:00-14:30

Raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

3. Kurs obsługi terminali POS Józef Zelek 18.02.2020

19.02.2020

20.02.2020

25.02.2020

26.02.2020

27.02.2020

8:00-9:30

8:00-8:45

16:20-17:50

8:00-9:30

8:00-8:45

16:20-17:50

Raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

4 Kurs obsługi terminali POS Józef Zelek 17.02.2020

17.02.2020

24.02.2020

24.02.2020

8:00-9:30

15:20-17:35

8:00-9:30

15:20-17:35

Raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8