Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” na miesiąc luty.

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

 

L.p. Rodzaj zajęć                                (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący  Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu                     (adres, nr sali)
data godziny

(od-do)

częstotliwość
 

1.

Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa II -klasa IV TI)

Józef Zelek 12.02.2020 r.

14.02.2020 r.

 

 

15:20 – 18:20

8:00 – 8:45

 

 

raz w roku  2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2. Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa III -klasa IV TR)

Józef Zelek 10.02.2020 r.

15.02.2020 r.

 

8:00-9:30

8:00-14:30

 

raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8