Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” na październik 2018 r.

L.p.

Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny

(od-do)

częstotliwość

1.

Kurs baristyczny

Bar Best Arkadiusz Czekaj

20.10.2018

21.10.2018

27.10.2018

28.10.2018

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 22

2.

Kurs carvingu

EDUKATOR

Limanowski Ośrodek Szkoleniowy

27.10.2018

28.10.2018

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 6

3.

Kurs obsługi terminali POS

Józef Zelek

5.10.2018

12.10.2018

19.10.2018

26.10.2018

14:25-16:40

14:25-15:55

14:25-16:40

14:25-15:55

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8