Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” – styczeń 2020

L.p. Rodzaj zajęć                                (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący  Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu                     (adres, nr sali)
data godziny

(od-do)

częstotliwość
 

1.

Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa I -klasa I TE)

Józef Zelek 24.01.2020 r.

25.01.2020 r.

 

 

15:20 – 16:50

8:00 – 14:30

 

 

raz w roku  2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2. Kurs obsługi systemu sprzedaży SUBIEKT GT

 

(grupa II -klasa IV TI)

Józef Zelek 22.01.2020 r.

24.01.2020 r.

 

15:20-18:20

8:00-8:45

 

raz w roku 2020 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8