Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

L.p. Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
data godziny

(od-do)

częstotliwość
1. Kurs baristyczny

grupa II

Bar Best Arkadiusz Czekaj 3.11.2018

4.11.2018

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku 2018 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 22

2 Kurs kelnerski

grupa I

EDUKATOR

Paweł Dudczyk

17.11.2018

18.11.2018

24.11.2018

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku 2018 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 22

3. Kurs kelnerski

grupa II

EDUKATOR

Paweł Dudczyk

3.11.2018

4.11.2018

10.11.2018

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Raz w roku 2018 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 23

4. Ciasta i desery – sporządzanie i ekspedycja Małgorzata Smęda 17.11.2018

18.11.2018

8:00 – 14:15

8:00 – 14:15

Raz w roku 2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
5. Kurs księgowości małych firm w programie INSERT Józef Zelek 8.11.2018

15.11.2018

22.11.2018

24.11.2018

29.11.2018

15:20 – 16:50

15:20 – 16:50

15:20 – 16:50

8:00 – 13:30

15:20 – 16:50

Raz w roku 2018 Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8