Harmonogram realizacji zadań na grudzień – korekta

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

 

 

L.p.

Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny

(od-do)

częstotliwość

1.

Język obcy zawodowy

Beata Planicka

7.12.2017

14.12.2017

21.12.2017

22.12.2017

15:10 – 17:30

15:10 – 17:30

15:10 – 17:30

13:00 – 15:20

raz w roku

2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2.

Sporządzanie potraw
i napojów

Małgorzata Smęda

9.12.2017

10.12.2017

8:00 – 14:15

8:00 – 14:15

Raz w roku

2017

3.

Zajęcia wyrównawcze – przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.14 część praktyczna technik obsługi turystycznej

Józef Zelek

18.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

21.12.2017

14:20 – 16:40

8:00 – 8:45

15:10 – 16:40

14:20 – 16:40

Raz w roku

2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr  6 lub 8