Harmonogram realizacji zadań na marzec 2018

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn.Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0241/16-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wielicki, 32-020 Wieliczka ul. Dembowskiego 2

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.02.2017 (dz/m/rok), zakończenie 29.02.2020 (dz/m/rok)

 

 

L.p.

Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia                     w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny

(od-do)

częstotliwość

1.

Kurs obsługi terminali POS

Józef Zelek

1.03.2017

15:10 –17:25

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8

2.

Kurs obsługi programów recepcyjnych

Józef Zelek

6.03.2018

8.03.2018

13.03.2018

15.03.2018

20.03.2018

22.03.2018

16:00 –17:30

15:10 –17:25

16:00 –17:30

15:10 –17:25

16:00 –17:30

15:10 –17:25

Raz w roku

2018

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach

Plac Kazimierza Wielkiego 1

32-005 Niepołomice

sala nr 8