Harmonogram zajęć na luty 2018

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce realizacji

data

godziny (od-do)

1 Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Tomasz Wyczesany

28.02.2018 8.00-9.30 (2h)

sala 10

2 Kurs CCNA 1-2

(grupa 6 osób)

Zbigniew Florczykiewicz

06.02.2018

27.02.2018

15.15-18.25 (4h)

15.15-18.25 (4h)

sala 11

3

Kurs modelowania 3D

II GRUPA (2 os.)

Tomasz Wyczesany 7.02.2018 15.10-18.15 (4h)

sala 10

Kurs modelowania 3D

IV GRUPA (2 os.)

7.02.2018

7.02.2018

8.00-10.30 (3h)

14.15-15.00 (1h)

4

Kurs IT Essentials

I GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany 03.02.2018 8.00-14.15 (8h)

sala 10

5

Kurs IT Essentials

II GRUPA (7 os.)

Tomasz Wyczesany 10.02.2018 8.00-14.15 (8h)

sala 10

6

Kurs IT Essentials

III GRUPA (7 os.)

Jarosław Jeziorek 3.02.2018 8.00-14.15 (8h)

sala 11