Harmonogram zajęć z Projektu na listopad 2019 r. (akt. 7.11)

L.p. Rodzaj zajęć Prowadzący Termin realizacji Miejsce
data godziny (od-do)
 1 Kurs CCNA 1-2

(ZS/KB/26)

3TI

Zbigniew Florczykiewicz 16.11.2019

23.11.2019

8.00-14.15 (8h)

8.00-14.15 (8h)

sala 11
2  Kurs CCNA 1-2 (ZS/KB/27)

2TI

Zbigniew Florczykiewicz 07.11.2019

zajęcia odwołane (nauczyciel nieobecny)
14.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

15.25-18.35 (4h)

 

15.25-18.35 (4h)

15.25-18.35 (4h)

15.25-18.35 (4h)

sala 11
3  Kurs CCNA 1-2 (ZS/KB/28) Tomasz Wyczesany 16.11.2019 8.00-14.15 (8h) sala 10
4 Kurs IT Essentials

grupa ZS/KB/29

3TI

Tomasz Wyczesany 23.11.2019 8.00-14.15 (8h) sala 10
5 Kurs modelowania 3D (ZS/KB/25) Tomasz Wyczesany zajęcia odwołane (nauczyciel nieobecny)

08.11.2019

gr. 4- AL, PM

 

zajęcia odwołane (nauczyciel nieobecny)
14.11.2019

gr. 1- DS, ET

 

22.11.2019

gr. 4 – AL, PM

 

Zmiana grup
29.11.2019

gr. 1- AL, PM

gr. 1- DS, ET

 

 

 

14.25-17.35 (4h)

 

 

 

15.25-18.35 (4h)

 

 

14.25-17.35 (4h)

 

 

14.25-17.35 (4h)

 

sala 10
6 Kurs IT Essentials

grupa ZS/KB/30

2TI

Jarosław Jeziorek 23.11.2019 8.00-14.15 (8h) sala 2
6 Kurs tworzenia stron WWW

(ZS/KB/33)

Paweł Szczeszek 16.11.2019 8.00-14.15 (8h) sala 2