Hours of work of a psychologist, pedagogue and vocational counselor

DYŻURY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edyta Pilch – pedagog

8.00-12.00

11.00-15.00

(15. 10 – 16. 10)

terapia pedagogiczna

(co 2  tygodnie)

8.00-11.00

11.00-15.00

(15.00 – 16. 00)

Zajęcie rozwijające zainteresowania uczniów lub wyrównujące szanse edukacyjne
(wg potrzeb)

8.00-13.00

Maciej Klima –

pedagog

12.00-15.00

(15.00 – 16.00)

Zajęcie rozwijające zainteresowania uczniów lub wyrównujące szanse edukacyjne
(wg potrzeb)

8.00-12.00

10.00 – 14.00

8.00-12.00

12.00-16.00

Anna Paluch –

Psycholog

13.00 – 17.00