Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

„Marzy mi się szkoła szczęśliwa, przyjazna uczniom i rozumiejąca ich potrzeby. Marzy mi się szkoła, która będzie dbała o dobre samopoczucie dzieci i młodzieży. Marzy mi się szkoła, gdzie wszyscy członkowie wspólnoty czują, że mają coś do powiedzenia. A taka szkoła będzie w naturalny sposób przyjazna uczniom i pracownikom oświaty”.

Zofia Grudzińska

Tegoroczna Inauguracja Roku Szkolnego była wyjątkowa pod wieloma względami. Rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą, po której nastąpiło przejście pod Pomnik w Parku pod  którym delegacja szkoły wraz z Dyrektorem Edukacji M i G Niepołomice p. Wiesławem Bobowskim złożyła wiązankę by uczcić ofiary II wojny światowej. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Inaugurację prowadziła p. Dyrektor Zuzanna Polańska, która  wraz z      v-ce Dyrektorami: Wacławem Sternalem oraz Michałem Glicą  z dniem 1 września rozpoczęła pięcioletnią  kadencję.

W uroczystości wzięli udział Pan v-ce Burmistrz  Michał  Hebda, przewodniczący Stowarzyszenia „Pomoc bliźniemu”, Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie. Pani Dyrektor zwróciła się do wszystkich, podkreślając, ze chciałaby aby szkoła była bezpieczna, przyjazna, innowacyjna, nowoczesna, otwarta na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Żeby była Szkołą, która kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, uczy kreatywnego myślenia, przygotowuje absolwenta do funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie opartym na uniwersalnych wartościach. Kształtuje świadomego i aktywnego obywatela Europy, otwartego na inne kultury, wartości, przejawiającego postawę  tolerancji, szacunku wobec innych narodów oraz  dziedzictwa europejskiego.  Pani Dyrektor podkreśliła rolę nauczyciela, który przygotowuje  ucznia do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim poprzez wyposażenie go w odpowiednie kompetencje, umiejętności, wiadomości i postawy, które uczynią go obywatelem kraju, Europy i świata.

Uroczystym momentem Inauguracji było wręczenie przez p. v-ce burmistrza Michała Hebdę nagród Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dla najlepszych absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce  oraz najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym.  Najlepszymi absolwentami zostali Radochna Łojek z LO oraz Katarzyna Sikora z Technikum. Bardzo wysokie wyniki ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego uzyskali: Anna Palich, Izabella Polańska, Marlena Stokłosa, Iga Toroń, Marta Wolna z LO oraz Kamil Kosmal z Technikum.

Do grona wybitnych maturzystów w Polsce (ranking CKE skupiający w tym roku 978 uczniów), którzy uzyskali ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych od 90% do 100% zaliczono dwóch uczniów naszej szkołyKarolinę  Mleko 92% oraz  Jonasza  Krzyżkiewicza90%.  Pani Dyrektor podziękowała sukcesu zarówno absolwentom jak i nauczycielom, którzy pomogli osiągnąć im ten sukces.

W kolejnej części Inauguracji p. Dyrektor podkreśliła, że Rozpoczynamy Kolejny Rok szkolny, któremu Towarzyszy Pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej oraz wojnie na Ukrainie. P. Dyrektor apelowała, aby pomyśleć o rówieśnikach, którzy w Ukrainie na skutek wojny przerwane mają dzieciństwo, towarzyszy im strach, niepewność, a niejednokrotnie walka o życie,  która zmusiła wiele rodzin do opuszczenia kraju. Przypomniała, że młodzież otrzymała pomoc i wsparcie w Niepołomicach.    Przywitała serdecznie uczniów z Ukrainy, którzy pozostali w Niepołomicach i rozpoczęli  naukę w naszej szkole. Po tych słowach v-ce Burmistrz Michał Hebda oraz Prezes Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” przekazali kwotę 25 tyś złotych od firmy Staco oraz Pratt&Whitney, przeznaczoną dla szkół, które otwarły swoje drzwi dla uczniów i uczennic z Ukrainy okazując im wsparcie i pomoc. Była to miła niespodzianka.

Na koniec uroczystości Pani Dyrektor życzyła nauczycielom wielu  radości z wykonywanej pracy i wielu sukcesów. Podkreśliła, że powinni być dla uczniów autorytetem i źródłem wiedzy i wsparciem.

Uczniom życzyła aby zapamiętali jeszcze jeden cytat, słowa  wielkiego Polaka, filozofa, Papieża, patrona naszej szkoły – Jana Pawła II 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
 Życzyła, aby w tym  roku  szkolnym rozwijali  zdolności i budowali pewność siebie. Apelowała aby uczniowie pamiętali, że oceny nie są najważniejsze, najważniejsza jest wiedza. Po życzeniach przyszedł czas na przedstawienie nowych wychowawców klas I

I A1 –  wychowawca Katarzyna Toroń

IA2- wychowawca Agnieszka Despet

IB – wychowawca Paulina Szewczyk

I C – Wychowawca Jerzy Jasonek

I TIP – wychowawca Angelika Kuc

I THE – wychowawca Tomasz Wyczesany