Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Młodzi w próżni - Unia walczy ze zjawiskiem NEETs
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
wtorek, 10 stycznia 2017 08:30

Młodzi w próżni - Unia walczy ze zjawiskiem NEETs

 

Blisko 90 milionów ludzi Unii Europejskiej, to osoby w wieku 15-29 lat. Wielu z nich nie pracuje, nie uczy się i nie rozwija. Socjologowie tą grupę osób nazwali NEETs od słów „not in employment, education and training” tj. „nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą”.

Większość osób w wieku 15-24 lata uczy się np. w szkołach średnich, na kursach lub studiuje. Niestety problem pojawia się zazwyczaj po zakończeniu edukacji. Rozwój wielu młodych ulega zawieszeniu i tysiące zdolnych do pracy młodych osób trafiają w próżnię ponieważ mają problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy, boją się rozwijać własny biznes, nie mają pasji i pomysłów na dalsze życie. Niektórzy prowadzeni całe życie za rękę przez rodziców czy nauczycieli mają problem z podjęciem  samodzielnych decyzji, stąd boją się ryzyka i niepewnych inwestycji.

Problem NEETsów występuje w każdym kraju Unii Europejskiej. Najwięcej nieporadnych i leniwych mieszka na Półwyspie Apenińskim; we Włoszech aż 31,1 % osób w wieku 20-24 lat żyje na koszt rodziców, w Grecji 26,1 %,  w Chorwacji 24,2 %, w Rumunii 24,1 %, w Bułgarii 24,0 %, w Hiszpanii oraz na Cyprze po 22,2 %.

Najlepiej jest w Holandii 7,2 %, w Luksemburgu 8,8 %, w Danii, w Niemczech i w Szwecji - 9,3 %, na Malcie  i w Austrii  9,8 % oraz w Czechach 10,8 %. Polska sytuuje się w połowie stawki i jej odsetek NEETsów wynosi 17,6 %.  Jest to minimalnie więcej niż unijna średnia wynosząca 17,3 %.

Młodzież, która nie uczy się i nie pracuje, ale chciałaby to zmienić może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Unia dostrzegając zjawisko NEET przeznacza coraz więcej środków na zasiedlenie oraz wyposażenie stanowisk pracy. Do Polski w 2017 roku trafi łącznie 6,6 mld zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy powiatami. Środki będą służyć przeciwdziałaniu bezrobociu i sfinansują staże, szkolenia, dotacje oraz inne instrumenty służące zwiększeniu zatrudnienia. Tak jak w poprzednich latach najwięcej pieniędzy skierowanych zostanie do programów stażowych. Na stypendia dla osób, które będą           w nich brały udział, przeznaczono 1,4 mld zł. Znacznie zwiększone będzie finansowanie bonów na zasiedlenie – z 15,8 mln w tym roku do 54,1 mln w nadchodzącym. Forma wsparcia wynosząca 200% przeciętnego wynagrodzenia trafi do tych, którzy podejmą się pracy poza miejscem zamieszkania. Spadnie natomiast suma środków na szkolenia – z 324 mln do 250 mln złotych. Oferowanych w ramach tego instrumentów kursów będzie także mniej. Ponadto przedłużona będzie realizacja, wprowadzonego w 2016 roku, systemu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych poniżej 30. Instrument polega na tym, że pracodawca otrzymuje przez rok zwrot wydatków na zatrudnienie objętego programem pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2016 budżet programu wynosi 700 mln, w 2017 ma wzrosnąć do 1,05 mld złotych.

W dalszym ciągu ma być też realizowana aktywna kampania promocyjna i informacyjna mająca na celu zachęcenie młodych do korzystania z inicjatyw Funduszy. Walka z bezrobociem                           i aktywizacja młodych to flagowe cele Unii Europejskiej. Wspólnota chcąc zachować dynamikę rozwoju gospodarczego i skutecznie osłonić się przed skutkami kryzysu inwestuje w młodych ludzi. Jest to o tyleż istotne, że odsetek NEETsów w krajach Unii wciąż, choć nieznacznie, rośnie (ok. 1% w ciągu dekady). Optymistyczne prognozy dotyczą m.in. Niemiec, Polski, Czech i Szwecji. Martwić mogą się rządy m.in. Włoch, Grecji, Hiszpanii czy Irlandii.

Opracowanie: Ewa Rogóż, XII 2016, na podstawie:

http://funduszeue.onet.pl/mlodzi-w-prozni-unia-

walczy-ze-zjawiskiem-neets,1,0,5kln82,artykul.html

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS