Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Konkursy Get to know America Get to know America
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Get to know America
Get to know America

Get to know America (1)

wtorek, 03 listopada 2015 12:56

Get to know America

Redaktor: webmaster

Organizacja i przebieg konkursu  Zoom in on America Challenge –

„Get to know America”

I Postanowienia ogólne

1.  Organizatorami Konkursu wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych „Get to know America” (dalej  zwanego  Konkursem)  jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (dalej zwany Organizatorem).

2. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach konkursu Zoom in on America Challenge, we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

3. Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  zainteresowań  kulturą,  historią, geografią i  językiem  angielskim wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pogłębienie wiedzy o  krajach  anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań.

4. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz patronatem medialnym Gazety Niepołomickiej.

5. Laureaci  konkursu  –  zwycięska  drużyna  otrzyma  dyplomy  i  nagrody rzeczowe w  postaci  tabletów ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.  Pozostałe  drużyny  otrzymają  dyplomy  uznania  potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki.             Nauczyciele przygotowujący uczniów  otrzymają dyplomy  z podziękowaniami.

6.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, w Gazecie Niepołomickiej oraz na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych.

7. Informacje o Konkursie, a w szczególności Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne  na stronie internetowej www.lo-niepolomice.pl

8. Koordynatorami Konkursu ze strony Organizatora są: Katarzyna Grochot i Dorota Żak.

 

 

II Organizacja i przebieg konkursu

1.  Konkurs obejmuje trzy etapy i jest prowadzony w języku angielskim.

2.  Tematyka konkursu obejmuje materiał opublikowany w elektronicznym czasopiśmie- miesięczniku pt. Zoom in on  America dostępnym na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.usinfo.pl/zoom/.

3.  W związku z udziałem w I etapie uczniowie są zobligowani do zapoznania się z materiałem z następujących numerów:

 • April 2006 – Issue 25 Louis Armstrong and JAM
 • January 2010 – Issue 66 Musical
 • July 2011- Issue 83 Peter Falk
 • October 2014 Issue 120 – Elvis Presley
 • June 2015 Issue 128 – Marilyn Monroe
 • October 2016 Issue 142 – Bob Dylan Wins the Nobel Prize in Literature

4.  Do II etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 6 kolejnymi numerami :

 • February 2004 – Issue 1 African American History Month
 • December 2010- Issue 76 Ignacy Jan Paderewski
 • April 2011 – Issue 80 Frederic Remington
 • October 2012 – Issue 98 A woman in space
 • January 2013 – Issue 101 Ansel Adams: Master of B&W Photography
 • November 2014 Issue 121- Native Americans
 • February 2016 Issue 135- Rosa Parks

5. Do III etapu uczniowie dodatkowo są zobowiązani do zapoznania się z 3 numerami:

 • May-June 2017 Issue 148 – Photographer Gordon Parks
 • July-August 2017 Issue 149 – President John F.Kennedy
 • September – October 2017 Lewis, Clark and Westward expansion

 

 

 

I etap

1. Do I etapu Konkursu (wstępnego) mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych zgłoszonych do konkursu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Etap I zostanie przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2018 o godz. 9.00 w siedzibach szkół i będzie trwać 45 min. Etap I obejmuje test wiedzy składający się z  50 pytań.

3. Szkoły zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21 grudnia 2017.

4. Testy zawierające pytania dla uczniów szkoły otrzymują drogą elektroniczną na adres email wskazany przez szkołę, na dzień przed wyznaczonym terminem I etapu, oraz klucz odpowiedzi  dzień później.

5. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły zobowiązany jest po sprawdzeniu prac, do wydelegowania drużyn składających się z 3 osób, wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji . Drużyny te będą reprezentować  szkołę w dalszych etapach konkursu.

6. Każda szkoła może zgłosić max. 3 drużyny. Nazwiska uczestników należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19 stycznia 2018  wraz z pisemną zgodą rodziców na udział w konkursie  i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatorów .

 

II etap

1. Do etapu II konkursu zostaną zakwalifikowane drużyny, które zostały wyłonione w drodze wewnętrznych eliminacji w etapie I.

2. Etap II obejmuje test wiedzy składający się z zadań zamkniętych i otwartych, opracowanych na podstawie 6 numerów z etapu I oraz  7 dodatkowych numerów Zoom In on  America.

3.  Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora w dniu 28 lutego 2018 i będzie trwać 60 min.

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

 

III etap

1. Do etapu III konkursu  zostanie zakwalifikowanych  8 najlepszych drużyn wyłonionych z  II etapu.

2.  Organizator konkursu tj. Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II informuje, że  w etapie III konkursu może go reprezentować max. 1 drużyna.

3. Drużyny będą konkurować ze sobą udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego, przedstawiciela Konsulatu Generalnego Stanów  Zjednoczonych w Krakowie.

3.  Etap III odbędzie się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w  marcu 2018r.    ( dokładny termin zostanie podany 28 lutego, po ustaleniu terminu z przedstawicielami  Konsulatu Generalnego USA w Krakowie).

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

5. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

6.  W przypadku identycznej liczby punktów zdobytych przez poszczególne drużyny  o zajętym miejscu zdecyduje dogrywka.

7.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

8.  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  nastąpi  po zakończeniu III etapu.

 

III Literatura

1. Materiały do Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.usinfo.pl/zoom oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach http://www.lo-niepolomice.pl

2.  Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprenumerować bezpłatnie magazyn  Zoom in on  America na stronie http://www.usinfo.pl/zoom

 

 

 

IV Postanowienia końcowe

1.  W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.  Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.  Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach oraz droga elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem konkurs „Get to know America”

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS