Kalendarium roku szkolnego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Plan zajęć Kalendarium roku szkolnego
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Kalendarium roku szkolnego
poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:24

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2017/2018

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

 

4 września 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

5 września 2017

Akcja „Narodowe czytanie”

 

5-15 września 2017

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

 

14 września 2017

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

15 września 2017

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

 

15 września 2017

1. Apel z okazji 78 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę

2. 24 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce” (15-17 września 2017) – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej

 

26-27 września 2017

Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2017” w Krakowie

 

30 września 2017 de facto 29 września 2017

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

 

3 października 2017

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

 

3-4 października 2017

XVII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - katecheci

 

10 października 2017

IX Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych

 

13 października 2017

 

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy maturalne

 

16 października 2017

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II LO i T

 

26 października 2017

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

 

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych

 

10 listopada 2017

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i II B – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

 

11 listopada 2017

Święto Niepodległości - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

 

listopad 2017

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe

 

23 listopada 2017

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

listopad/grudzień 2017

Festiwal talentów uczniowskich

 

1 grudnia 2017

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, E. Fijał,
M. Klima,

 

13 grudnia 2017

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

14 grudnia 2017

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

15 grudnia 2017

Zakończenie I okresu

 

21 grudnia 2017

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie

 

22 grudnia 2017

Opłatek szkolny – kl. I A, I B, I C + SU

 

23 grudnia 2017 –         1 stycznia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 stycznia 2018 (sobota)

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

 

27 stycznia 2018

Studniówka klas maturalnych

 

11 stycznia 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

 

10 stycznia 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TOT)

 

12 stycznia – 17 lutego 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)

 

29 stycznia 2018

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

 

1 lutego 2018

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

7 luty 2018

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

12-25 lutego 2018

Ferie zimowe

 

1 marca 2018

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - grupy z rozszerzoną historią

 

23 marca 2018

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

 

28 marca 2018

Spotkanie Wielkanocne – klasy ITI, I THE + SU

 

 

29 marca - 3 kwietnia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 kwietnia 2018

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią

 

marzec lub kwiecień 2018

Dzień Otwarty Szkoły

 

18 kwietnia 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

 

19 kwietnia 2018

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

 

20 kwietnia 2018

 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna (grupy z rozszerzoną geografią, biologią, chemią i fizyką)
 2. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

 

23 kwietnia 2018

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

 

27 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II LO i III T

 

30 kwietnia 2018

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –grupy z rozszerzoną historią

 

1 maja 2018

Święto Pracy

 

2 maja 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 maja 2018

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

 

2-30 maja 2018 (20 dni)

Praktyki zawodowe w klasie III TI

 

9-29 maja 2018 (15 dni)

Praktyki zawodowe klasy II i III TE

 

2-29 maja 2018

(20 dni, w tym jedna sobota)

Praktyki zawodowe w klasie II i III TH

 

4-23 maja 2018

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

 

5-25 maja 2018 (bez 6, 13 i 20 maja)

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

9-22 maja 2018

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

 

? maja 2018

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

 

24 maja 2018

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

25 maja 2018

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2018 r.

 

31 maja 2018

Boże Ciało

 

1 czerwca 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

4-9 czerwca 2018

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

4-9 czerwca 2018

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu

 

4 -20 czerwca 2018

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

 

4 czerwca 2018

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.

 

13 czerwca 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 

14 czerwca 2018

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

 

15 czerwca 2018

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

 

18 czerwca 2018

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 czerwca 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TH i TI) i III TI

 

21 czerwca 2018

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

 

26 czerwca 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (TH, TOT)

 

22 czerwca-4 lipca 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,)

 

22 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – kl. II-ie + SU

 

3 lipca 2018

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

 

4 lipca 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

21-22 sierpnia 2018

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

 

21 sierpnia 2018

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

 

28 sierpnia 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2018/19

 

31 sierpnia 2018

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

 

11 września 2018

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS