Informacja dla maturzystów

Drodzy maturzyści,

Minister Edukacji Narodowej w dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej przekazał informacje dotyczące tegorocznego egzaminu maturalnego. Oto zapis najważniejszych dla Was treści:

1. W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych odbędzie się tylko w formie pisemnej. Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest jednak przeprowadzenie egzaminu ustnego. Do części ustnej przystąpią tylko ci absolwenci, którzy do 22 maja 2020 (piątek) przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Bardzo proszę oczekiwać wkrótce na kolejne wiadomości, w których przedstawione zostaną szczegółowe zasady organizacji tegorocznych egzaminów maturalnych w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach