Informacja o projekcie

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach przystąpił do udziału w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanego w partnerstwie z powiatami: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Okres realizacji projektu 2010 – 2015
 • Grupa docelowa projektu to uczniowie małopolskich szkoł zawodowych

 

Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” ma na celu m.in.:

• podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego w Małopolsce poprzez wdrożenie co najmniej 200 programów rozwojowych szkół zawodowych;
• wzmocnienie kształcenia zawodowego w głównych dla województwa 8 branżach
• dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
• doposażenie szkół w niezbędny do realizacji projektu sprzęt techno-dydaktyczny;
• zmianę świadomości młodych mieszkańców małopolski na temat kształcenia zawodowego

 

W jaki sposób projekt będzie realizowany w naszym Zespole Szkół i co zyskają uczniowie ?

W projekcie biorą udział uczniowie Technikum Informatycznego i Technikum Hotelarskiego.  Będą oni mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych rozszerzających ich wiedzę i pozwalającymi zdobyć nowe umiejętności oraz kwalifikacje.

 

uczniowie Technikum Hotelarskiego będą mogli uczestniczyć w:

 • kursach kelnerskich,
 • kursach barmańskich,
 • warsztatach baristycznych
 • kursach prawa jazdy

 

uczniowie Technikum Informatycznego będą mogli uczestniczyć w:

 • kursach CISCO – administrator sieci
 • kursach CISCO – technik sieciowy
 • kursach prawa jazdy B
 • kursach grafiki rastrowej – obróbka zdjęć

Nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacje pozwolą lepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy i zdobycie atrakcyjnego i poszukiwanego przez pracodawcę zawodu.

 

Uczniowie skorzystają również z rozszerzonej oferty zajęć pozalekcyjnych w zakresie:

 • branżowych języków obcych
 • matematyki
 • technologii informacyjnych
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ponadto w ramach Projektu zostaną zorganizowane:

 • staże-wizyty zawodoznawcze do firm z branży hotelarskiej i informatycznej
 • seminaria
 • zagraniczne wizyty studyjne

Więcej informacji o Projekcie, a także bieżącą ofertę można znaleźć na stronie:
http://www.zawodowamalopolska.pl

lub u szkolnego lidera projektu Zbigniewa Florczykiewicza,
mail: florczyz@poczta.onet.pl