Informacje o projekcie

Rozpoczynamy realizację Projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży elektryczno-elektronicznej!

Projekt CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz 114 uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk i Technik Ekonomista.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

 

Projekt zakłada:

  • realizację kursów i szkoleń zawodowych:

dla TI: kurs CISCO Essentials, kurs CISCO CCNA 1-2, kurs Photoshopa, kurs programowania aplikacji mobilnych, kurs tworzenia stron WWW, kurs grafiki 3D; kurs prawa jazdy kat. B

dla TE: kurs COMARCH ERP OPTIMA, kurs tworzenia stron WWW, kurs prawa jazdy kat. B

  • udział uczniów TI i TE w płatnych stażach zawodowych w wybranych firmach,
  • organizację wizyt zawodoznawczych do firm dla uczniów TI,
  • możliwość uzyskania stypendiów naukowych dla uczniów TI i TE

 

 

Realizacja projektu pozwoli na:

  • utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO
  • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu potwierdzonych certyfikatami
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu
  • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,
  • zorganizowanie 8 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.