Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2018/2019

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

</tr

Data

Wydarzenie

3 września 2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
7 września 2018 Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – p. A. Dańda
9 września 2018 de facto 7 września 2018 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej
4-14 września 2018 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
13 września 2018 1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

17 września 2018 Apel z okazji 79 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę – klasy
II TEO, II TI2
21 września 2018 25 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Akcja segregacja” (21-23 września 2018) – sesja ekologiczna – klasy
III A i II A – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej – p. E.Fijał
20-21 września 2018 Krakowski Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2018”
w Krakowie
28-30 września 2018 Współorganizacja „Pól Chwały” – p. P. Szewczyk
30 września 2018 de facto 28 września 2018 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
2 października 2018 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II
9 października 2018 X Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych
10-11 października 2018 XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę – katecheci
12 października 2018

 

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy IV TI
i IV THE
16 października 2018 Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II TI1, II TI2,III THE i III TI, szkolna grupa teatralna, obsługa hotelarska
18 października 2018
 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami
1 listopada 2018 Wszystkich Świętych
2 listopada 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9  listopada 2018 Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i III C – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – p. I.Wojakowska,

p. J.Muter

11 listopada 2018 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
listopad 2018 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy III TI i III THE
15 listopada 2018 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
30 listopada 2018
(1 grudnia 2018-sobota)
Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał
12 grudnia 2018 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
13 grudnia 2018
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
14 grudnia 2018 Zakończenie I okresu
20 grudnia 2018 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2018/19
21 grudnia 2018 Opłatek szkolny – kl. I TI, III THE + SU
23 grudnia 2018 –         1 stycznia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2018 (niedziela) Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
9 stycznia 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (THT)
10 stycznia 2018 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum
11 stycznia – 16 lutego 2018 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)
14-27 stycznia 2019 Ferie zimowe
26 stycznia 2019 Studniówka klas maturalnych
7 luty 2019 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
14  lutego 2019 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
18 lutego 2019 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej
1 marca 2019 Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – klasy I A i I TI
18-20 marca 2019 Rekolekcje Wielkopostne
22 marca 2019 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej
28 marca 2019 Dzień Otwarty Szkoły
12 kwietnia 2019 Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią
17 kwietnia 2019
 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – klasy I A i II A
 2. Spotkanie Wielkanocne – klasy I THI i III TI + SU

 

18-23 kwietnia 2019 Wiosenna przerwa świąteczna
10 kwietnia 2019 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
11 kwietnia 2019

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas
12 kwietnia 2019 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
15 kwietnia 2019
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
26 kwietnia 2019 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II A, II B, III TI, III THE
30 kwietnia 2019 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasy I THI i II TI2
1 maja 2019 Święto Pracy
2 maja 2019 Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2019 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
6-31 maja 2019 (20 dni) Praktyki zawodowe w klasie II TI1, II TI2, III TI
9-29 maja 2019 (15 dni) Praktyki zawodowe klasy II i III TE
2-29 maja 2019

(20 dni, w tym jedna sobota)

Praktyki zawodowe w klasie II TOT i III THT
6-23 maja 2019 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i II B

6, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

6-25 maja 2019 (bez 12
i 19 maja)
Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
9-22 maja 2019 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu
17 maja 2019 Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych
16 maja 2019 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
31 maja 2019 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
24 maja 2019 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
28 kwietnia 2018 r.
3-8 czerwca 2019 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
3-8 czerwca 2019 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu
3 -19 czerwca 2019 Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu
4 czerwca 2019 Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r. – klasa I B – Szkolny Konkurs Historyczny

10 czerwca 2019 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
11 czerwca 2019
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas
12 czerwca 2019 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
13 czerwca 2019
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
17-18 czerwca 2019 Egzaminy klasyfikacyjne
18 czerwca 2019 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TOT, TI) i III TI
17, 26 i 27 czerwca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (II TOT) oraz egzaminy poprawkowe
19 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy II TEO, II B + SU
20 czerwca 2019 Boże Ciało
21 czerwca-4 lipca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,) oraz egzaminy poprawkowe
4 lipca 2019 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
3 lipca 2019 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
20-21 sierpnia 2019 Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej
20 sierpnia 2019 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej
28 sierpnia 2019 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/20
30 sierpnia 2019 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej
11 września 2019 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym