Kalendarium roku szkolnego

 

Kalendarz  roku  szkolnego  2022/2023

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data Wydarzenie
1 września 2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
2 lub 5września 2022 Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „Ballady i romanse”Adam Mickiewicz -Sołkiewicz Anna, Antosz Halina, J.Kuźma
2-15 września 2022 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
8 września 2022 1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebrania dla Rodziców z wychowawcami klas

15 września 2022 Ostateczny termin składania deklaracji Egzaminu Zawodowego  – sesja zima 2023
16 września 2022 83 rocznica napaści przez ZSRR na Polskę – nauczyciele historii
16 września 2022 29 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”. – E. Fijał,
27-28 września Salon Maturzystów
30 września 2022 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
28-30 Września Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe nowa formuła
3 – 30 październik 2022 Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum z klas IV THR/SP
i IV TIP/SP
4  października 2022 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II – E. Kryjomska, ks. J. Wiśniewski
5  października 2022 XII Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic – wirtualny – dla uczniów klas I-ych – p. E.Kryjomska + wychowawcy klas I -ych
14 października 2022 Święto Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych edukacyjnych

17 października 2022

 

Święto Patrona Szkoły – uroczyste ślubowanie klas I-ych – wychowawcy klas I-ych, Rada Uczniów + J. Kuźma, Szkolna Grupa Teatralna + L. Niedbała-Trojan, P. Jarmocik,
07 października 2022 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
28 października Zawiadamiamy w librusie o zagrożeniach (przedmioty zawodowe),   klasy technikum –
31 października Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych edukacyjnych
1 listopada 2022 Wszystkich Świętych
10  listopada 2022 Obchody Święta Niepodległości  – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej –  I. Wojakowska,J.Muter,
11 listopada 2022 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
listopad 2022 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy ……….
17 listopada 2022 Zebrania dla rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami
1 grudnia 2022 Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał
1 grudnia 2022 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznychocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych z przedmiotów zawodowych – 4 TiP / G , 4 THE / G
2 grudnia 2022
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
5 grudnia 2022 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych z przedmiotów zawodowych
6 grudnia 2022
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących
  o podwyższenie końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów zawodowych
 2. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ( klas technikum  programowo najwyższych z przedmiotów zawodowych)
7 grudnia 2022 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
8 grudnia 2022
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Konsultacje w ramach 1 godziny ( po wcześniejszym umówieniu )
9 grudnia 2022 Zakończenie I okresu
15 grudnia 2022 Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2022/23
22 grudnia 2022 Opłatek szkolny: Szkolny Konkurs Kolęd– J.Kuźma, A.Bara, Opłatki Klasowe – wszyscy wychowawcy klas
23 grudnia 2022 –31 grudnia 2022 Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
9 stycznia –21stycznia  2023 Termin główny Egzaminu Zawodowego – Formuła 2019 dla klas IV Technikum po gimnazjum:

4 THE  / G

HGT.06 w zawodzie technik hotelarstwa,

EKA.05 w zawodzie technik ekonomista

4 TiP / G

INF.04 w zawodzie technik programista

INF.03 w zawodzie technik informatyk

19 stycznia 2023 Zebranie wychowawców z rodzicami – podsumowanie I okresu nauki
30 – 31 stycznia 2023 Termin dodatkowy Egzaminu Zawodowego – Formuła 2019 dla klas IV Technikum po gimnazjum
30 stycznia– 12 lutego 2023 Ferie zimowe
 styczeń 2023 Studniówka klas maturalnych
7 lutego 2023 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
7 lutego 2023 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji letniej 2023
1 marca 2023 Apel okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – G.Stręk,
 marzec/kwiecień 2023 Rekolekcje Wielkopostne
7 kwietnia 2023 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji zimowej
7 kwietnia 2023 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji zimowej
5  kwietnia 2023 Spotkanie Wielkanocne – wszyscy wychowawcy klas
13 kwietnia 2022 Dzień Pamięci Ofiar Katynia
06-11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwiecień 2023 Dzień Otwarty Szkoły – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie – Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
19 kwietnia 2023 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
27kwietnia 2023
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców z wychowawcami, nauczycielami
21 kwietnia 2023 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
21 kwietnia 2023 Międzynarodowy Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – E.Fijał, A.Despet, U.Karabinowska, E.Wojtusik, A.Maciuk
24 kwietnia 2023
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących
  o podwyższenie końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej
 2. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
28 kwietnia 2023 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie
28 kwietnia 2023 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akademia -sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
1 maja 2023 Święto Pracy
2 maja 2022 Święto flagi
3 maja 2022 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
17 kwiecień – 14 maj 2023 Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum III TiP,  II THE
4-20 maja 2023 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 5, 8  maja – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

10-23 maja 2022 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
maj 2023 Dzień Europy – nauczyciele języków obcych (data zostanie ustalona w późniejszym terminie na podstawie harmonogramu egzaminu maturalnego w naszej Szkole)
26  maja 2023 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
28 kwietnia 2023 r.
1 – 18 czerwca 2023 Termin główny Egzaminu Zawodowego – Formuła 2019 dla klas  Technikum:

2 THE

HGT.03 w zawodzie technik hotelarstwa,

EKA.04 w zawodzie technik ekonomista

3 TiP

INF.03 w zawodzie technik programista

INF.02 w zawodzie technik informatyk

28 – 29 czerwca 2023 Termin dodatkowy Egzaminu Zawodowego – Formuła 2019 dla klas Technikum
2 czerwca 2023 Święto Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.  – Szkolny Konkurs Historyczny – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie

7 czerwca 2023 (piątek) Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
12 czerwca 2023 (poniedziałek)
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
13 czerwca 2023 (wtorek) Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
14 czerwca 2023 (środa)
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
8 czerwca 2023 Boże Ciało
9 czerwca 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca 2023 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
21-22-czerwca 2023 Egzaminy klasyfikacyjne
23 czerwca 2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
29 czerwca  2023 Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023
5 lipca 2023 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
21-22 sierpnia 2023 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej i ustnej
23-24 sierpnia 2023 Egzaminy poprawkowe
29 sierpnia 2023 Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2022/23
8 września 2023 Wydanie świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie po sesji czerwcowej
 9 września 2023 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym