Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2020/2021

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

1 września 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
4 września 2020 Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „” – p. A. Dańda
15 września 2020 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej
2-11 września 2020 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
10 września 2020 1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas – stacjonarne

17 września 2020 81 rocznica napaści przez ZSRR na Polskę – nauczyciele historii
18 września 2020 Akcja „Sprzątania świata” pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. – E.Fijał, A.Maciuk
30 września 2020 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
 październik 2020 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II – E.Kryjomska, ks. J.Wiśniewski
 październik 2020 XII Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic – wirtualny – dla uczniów klas I-ych – p. E.Kryjomska + wychowawcy klas I -ych
14 października 2020 Święto Edukacji Narodowej
16 października 2020 Święto Patrona Szkoły – uroczyste ślubowanie klas I-ych – wychowawcy klas I-ych, Rada Uczniów + J.Kuźma, Szkolna Grupa Teatralna + L.Niedbała-Trojan, P.Jarmocik,
15 października 2020
 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami online
1 listopada 2020 (niedziela) Wszystkich Świętych
10  listopada 2020 Obchody Święta Niepodległości  – Wirtualny Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej –  I.Wojakowska, J.Muter
11 listopada 2020 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
listopad 2020 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy III THI i III TI
12 listopada 2020 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas on-line
1 grudnia 2020 Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał
9 grudnia 2020 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
10 grudnia 2020
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas on-line
11 grudnia 2020 Zakończenie I okresu
17 grudnia 2020 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2020/21
22 grudnia 2020 Opłatek szkolny: Wirtualny Szkolny Konkurs Kolęd – J.Kuźma, A.Bara, Opłatki Klasowe – wszyscy wychowawcy klas
23 grudnia 2019 –         1 stycznia 2020 Zimowa przerwa świąteczna
4 i 5 stycznia 2021 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 stycznia 2021 Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
11 stycznia-19 lutego 2021 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas IV-ych Technikum: TG.15 w zawodzie t. obsługi turystycznej (11.01.21 r.), AU.36 w zawodzie t. ekonomista i EE.09 w zawodzie t. informatyk (13-19.02.21 r.) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum
 12 stycznia 2021 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum oraz egzaminy poprawkowy dla klas II-ich i III-ich Technikum
15-28 lutego 2021 Ferie zimowe
 2 stycznia 2021 Studniówka klas maturalnych ?
7 luty 2021 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
7 luty 2021 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej
11  lutego 2021 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas on-line
12 lutego 2021 (22 lutego – ferie zimowe) Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej
1 marca 2021 Narodowy Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – G.Stręk, Z.Polańska
 marzec/kwiecień 2021 Rekolekcje Wielkopostne
 marca 2021 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej
8 kwietnia 2021 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji styczniowej
1 kwietnia 2021 Dzień Otwarty Szkoły – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie
15 kwietnia 2021 Dzień Pamięci Ofiar Katynia – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
31 marca 2021 Spotkanie Wielkanocne Klasowe – wszyscy wychowawcy klas
1-6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2021 Dzień Ziemi – wirtualna sesja ekologiczna – E.Fijał, A.Despet, U.Karabinowska, E.Wojtusik, A.Maciuk
21 kwietnia 2021 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
22 kwietnia 2021
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas on-line
23 kwietnia 2021 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
26 kwietnia 2021
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących
  o podwyższenie końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej
 2. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
30 kwietnia 2021 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie –
klasy II A, II B, III TI, III THI
30 kwietnia 2021 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
1 maja 2021 (sobota) Święto Pracy
2 maja 2021 (niedziela) Święto flagi
3 maja 2021 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
maj 2021 Praktyki zawodowe w klasach II-ich i III-ich Technikum – termin i sposób realizacji praktyki zostaną ustalone w późniejszym terminie
4-19 maja 2021 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 5 i 6 maja – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

7-20 maja 2021 (oprócz 9 i 16 maja) Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
7-20 maja 2021 (oprócz 9 i 16 maja) Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu
maja 2021 Dzień Europy – nauczyciele języków obcych (data zostanie ustalona na podstawie harmonogramu egzaminu maturalnego)
27 maja 2021 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas online
1 czerwca 2021 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
 28 maja 2021 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
30 kwietnia 2021 r.
7-12 czerwca 2021 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
1-16 czerwca 2021 Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu
2 czerwca 2021 Święto Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.  – Szkolny Konkurs Historyczny – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie

3 czerwca 2021 Boże Ciało
4 czerwca 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16 czerwca 2021 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
17 czerwca 2021
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas
18 czerwca 2021 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
21 czerwca 2021
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
7-21 czerwca 2021 Część praktyczna egzaminu zawodowego dla uczniów klas II-ich  Technikum (IITI, II TP, II TH, II TR, IITE)
21 czerwca-8 lipca 2021 Część praktyczna egzaminu zawodowego dla uczniów klas IIITI, III TH oraz egzaminy poprawkowe dla klas IV-ych Technikum
22 czerwca 2021 Część pisemna egzaminu zawodowego dla klas III THI i III TI oraz egzamin poprawkowy dla klas IV-ych Technikum
8-12 czerwca 2021 Część pisemna egzaminu zawodowego dla uczniów klas II-ich
Technikum
23 czerwca 2021 Część pisemna egzaminu zawodowego dla uczniów klas II-ich
i III-ich Technikum w terminie dodatkowym
29 czerwca -2 lipca 2021 Część praktyczna egzaminu zawodowego dla uczniów klas II-ich i III-ich Technikum w terminie dodatkowym
23-24 czerwca 2021 Egzaminy klasyfikacyjne
25 czerwca 2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
5 lipca 2021 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
2 lipca 2021 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
23-24 sierpnia 2021 Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej
24 sierpnia 2021 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej
26-27 sierpnia 2021 Egzaminy poprawkowe
30 sierpnia 2021 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2021/22
 sierpnia 2021 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej
 10 września 2021 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym