Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz  roku  szkolnego  2019/2020

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

 

Data

Wydarzenie

2 września 2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
6 września 2019 Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „Nowele Polskie” – p. A. Dańda
9 września 2019 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej
2-13 września 2019 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
12 września 2019 1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

17 września 2019 Apel z okazji 80 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę – klasy
II THI, II TI
20 września 2019 26 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy” (20-22 września 2019) – sesja ekologiczna – klasy III A, II A – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej –
p. E.Fijał
5-6 września 2019 Krakowski Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2019”
w Krakowie
27-29 września 2019 Współorganizacja „Pól Chwały” – p. P. Szewczyk
30 września 2019 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
2 października 2019 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II
 październik 2019 XI Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych – p. E.Kryjomska + wychowawcy klas
I -ych
9-10 października 2019 XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę – ks. J. Wiśniewski
14 października 2019 Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy IV TI,
IV THE
16 października 2018 Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II THI, II TI,
III TEO, szkolna grupa teatralna, obsługa hotelarska
17 października 2019
 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami
1 listopada 2019 Wszystkich Świętych
4 listopada – 2 grudnia 2019 Praktyki zawodowe dla uczniów kl. III TI
8  listopada 2019 Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B, I B/G, Ib/SP  – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – p. I.Wojakowska,

p. J.Muter

11 listopada 2019 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
listopad 2019 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i III TEO
14 listopada 2019 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
29 listopada 2019
(1 grudnia 2019-niedziela)
Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał
11 grudnia 2019 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
12 grudnia 2019
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
13 grudnia 2019 Zakończenie I okresu
19 grudnia 2019 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2019/20
20 grudnia 2019 Opłatek szkolny – kl. I THR/SP, I THE/G, I A/G, I b/SP + SU
23 grudnia 2019 –         1 stycznia 2020 Zimowa przerwa świąteczna
2 i 3 stycznia 2020 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 stycznia 2020 Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
9 stycznia 2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.12
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TH) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TH
10 stycznia 2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum
11 -14 stycznia 2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.14
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TI
16 -18 stycznia 2020 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.36
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TE
27 stycznia – 9 lutego 2020 Ferie zimowe
25 stycznia 2020 Studniówka klas maturalnych
7 luty 2020 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
13  lutego 2020 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
14 lutego 2020 Uroczysty Jubileusz 75-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach
21 lutego 2020 (22 lutego – sobota) Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej
28 lutego 2020 (1 marca niedziela) Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – klasy I a/SP, I TIP/G
 marzec/kwiecień 2020 Rekolekcje Wielkopostne
20 marca 2019 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej
27 marca 2020 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji styczniowej
2 kwietnia 2020 Dzień Otwarty Szkoły
15 kwietnia 2020 Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią
8 kwietnia 2020 Spotkanie Wielkanocne – klasy I TIP/G, I TIP/SP + SU
9-14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2020 Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – klasy II A, I a/SP, I A/G
15 kwietnia 2020 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
16 kwietnia 2020

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas
17 kwietnia 2020 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
20 kwietnia 2020
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
24 kwietnia 2020 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II A, II B, III TI, III TEO
30 kwietnia 2020 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasy I TIP/SP, I B/G
1 maja 2020 Święto Pracy
2 maja 2020 Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2020 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
4-29 maja 2020 (20 dni) Praktyki zawodowe w klasie II TI, II TH
7-27 maja 2020 (15 dni) Praktyki zawodowe klasy III TE
4-27 maja 2020

(20 dni, w tym dwie soboty)

Praktyki zawodowe w klasie III TO
4-21 maja 2020 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i II B

4, 5 i 6 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

4-22 maja 2020 (bez 10
i 17 maja)
Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
7-22 maja 2020 (bez 10
i 17 maja)
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu
? maja 2020 Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych
18 maja 2020 Akademia z okazji 100-rocznicy urodzin Patrona Szkoły
21 maja 2020 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
1 czerwca 2020 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
22  maja 2020 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
24 kwietnia 2020 r.
1-6 czerwca 202019 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
1 -19 czerwca 2020 Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu
4 czerwca 2020 Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r. – klasa II B, I THE/G – Szkolny Konkurs Historyczny

11 czerwca 2020 Boże Ciało
12 czerwca 2020 Dzień wolny o zajęć dydaktyczno-wychowawczych
17 czerwca 2020 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
18 czerwca 2020
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas
19 czerwca 2020 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
22 czerwca 2020
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
21 czerwca-4 lipca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,) oraz egzaminy poprawkowe
23 czerwca 2020 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TOT, TI) i III TI
24-25 czerwca 2020 Egzaminy klasyfikacyjne
17, 26 i 27 czerwca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (II TOT) oraz egzaminy poprawkowe
26 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy II B, I THR/SP + SU
3 lipca 2020 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
4 lipca 2020 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
24-25 sierpnia 2020 Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej
25 sierpnia 2020 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej
26-27 sierpnia 2020 Egzaminy poprawkowe
28 sierpnia 2020 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2020/21
31 sierpnia 2020 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej
11 września 2020 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym