Kalendarium roku szkolnego

 

Kalendarz  roku  szkolnego  2021/2022

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Aneks z dnia 31 marca 2022 r.

Data Wydarzenie
1 września 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
3 września 2021 Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „Moralność Pani Dulskiej” – B.Figlewicz, J.Kuźma
2-15 września 2021 Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej
9 września 2021 1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebrania dla Rodziców z wychowawcami klas

15 września 2021 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ zawodowych do sesji styczniowej
17 września 2021 82 rocznica napaści przez ZSRR na Polskę – nauczyciele historii
17 września 2021 28 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. – E. Fijał, A. Maciuk
30 września 2021 Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej
październik 2021 Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum z klas III THR/SP
i III TIP/G – termin i sposób realizacji praktyki zostaną ustalone
w późniejszym terminie
4  października 2021 Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II – E. Kryjomska, ks. J. Wiśniewski
5  października 2021 XII Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic – wirtualny – dla uczniów klas I-ych – p. E. Kryjomska + wychowawcy klas I -ych
14 października 2021 Święto Edukacji Narodowej
15 października 2021

 

Święto Patrona Szkoły – uroczyste ślubowanie klas I-ych – wychowawcy klas I-ych, Rada Uczniów + J. Kuźma, Szkolna Grupa Teatralna + L. Niedbała-Trojan, P. Jarmocik,
21 października 2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
1 listopada 2021 Wszystkich Świętych
10  listopada 2021 Obchody Święta Niepodległości  –  Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej –  I. Wojakowska, J. Muter, G. Stręk
11 listopada 2021 Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości
12 listopada 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
listopad 2021 Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy III THR/SP  i III TIP/SP
18 listopada 2021 Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
1 grudnia 2021 Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał
8 grudnia 2021 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
9 grudnia 2021
 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
10 grudnia 2021 Zakończenie I okresu
16 grudnia 2021 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2021/22
22 grudnia 2021 Opłatek szkolny: Szkolny Konkurs Kolęd – J.Kuźma, A.Bara, Opłatki Klasowe – wszyscy wychowawcy klas
23 grudnia 2021 –         1 stycznia 2022 Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli
7 stycznia 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10 stycznia – 6 lutego 2022 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) dla klas IV-ych Technikum: TG.13 w zawodzie technik hotelarstwa i EE.09 w zawodzie t. informatyk oraz egzamin poprawkowy dla klas III TI/G: EE.08 w zawodzie
t. informatyk
11 stycznia 2022 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum oraz egzamin poprawkowy dla klas III TI/G
10-23 stycznia 2022 Część praktyczna poprawkowego egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla klas dla klas II-ich Technikum: HGT.03 w zawodzie technik hotelarstwa, EKA.04 w zawodzie technik ekonomista i INF.02 w zawodzie t. informatyk
11-15 stycznia 2022 Część pisemna poprawkowego egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla klas dla klas II-ich Technikum
17-30 stycznia 2022 Ferie zimowe
  styczeń 2022 Studniówka klas maturalnych ?
7 lutego 2021 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
7 lutego 2021 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji czerwcowej
1 marca 2022 Apel okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – G.Stręk, Z.Polańska
17 marca 2022 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
 marzec/kwiecień 2022 Rekolekcje Wielkopostne
7 kwietnia 2022 Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej
7 kwietnia 2022 Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji styczniowej
21 kwiecień 2022 Dzień Otwarty Szkoły – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie
13 kwietnia 2022 Dzień Pamięci Ofiar Katynia – J.Muter, I.Wojakowska
13 kwietnia 2022 Spotkanie Wielkanocne – wszyscy wychowawcy klas
14-19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia 2022 Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
21 kwietnia 2022
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas
22 kwietnia 2022 Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych
22 kwietnia 2022 Międzynarodowy Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – E.Fijał, A.Despet, U.Karabinowska, E.Wojtusik, A.Maciuk
25 kwietnia 2022
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących
  o podwyższenie końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej
 2. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych
29 kwietnia 2022 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – sposób organizacji zostanie ustalony
w późniejszym terminie –
klasy II a, II b, III TIP/SP, III THR/SP
29 kwietnia 2022 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akademia -sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
1 maja 2022 (niedziela) Święto Pracy
2 maja 2022 Święto flagi
3 maja 2022 Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja
maj 2022 Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum klas III THE/G, III TIP/SP i II THE  – termin i sposób realizacji praktyki zostaną ustalone w późniejszym terminie
4-20 maja 2022 Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 5 i 6 maja – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

18-20 maja 2022 Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu, tylko dla osób, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą
maj 2022 Dzień Europy – nauczyciele języków obcych (data zostanie ustalona w późniejszym terminie na podstawie harmonogramu egzaminu maturalnego w naszej Szkole)
19 maja 2022 Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas
 27 maja 2022 Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
29 kwietnia 2022 r.
1-15 czerwca 2022 Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu
14-15 czerwca 2022 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu
1-19 czerwca 2022 Część praktyczna egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla uczniów klas II-ich i III-ich Technikum: EKA.04 w zawodzie t. ekonomista, HGT.03 w zawodzie t. hotelarstwa, INF.03 w zawodzie t. programista, EKA.05 w zawodzie t. rachunkowości, INF.02 w zawodzie t. informatyk
2-7 czerwca 2022 Część pisemna egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla uczniów klas II-ich i III-ich Technikum: EKA.04 w zawodzie t. ekonomista, HGT.03 w zawodzie t. hotelarstwa, INF.03 w zawodzie t. programista, EKA.05 w zawodzie t. rachunkowości, INF.02 w zawodzie t. informatyk
22 czerwca 2022 Część pisemna egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla uczniów klas II-ich i III-ich Technikum w terminie dodatkowym
22-29 czerwca 2022 Część praktyczna egzaminu zawodowego (Formuła 2019) dla uczniów klas II-ich i III-ich Technikum w terminie dodatkowym
3 czerwca 2022 Święto Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.  – Szkolny Konkurs Historyczny – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie

10 czerwca 2022 (piątek) Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
13 czerwca 2022 (poniedziałek)
 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas
14 czerwca 2022 (wtorek) Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
15 czerwca 2022 (środa)
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
16 czerwca 2022 Boże Ciało
17 czerwca 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2022 Część pisemna poprawkowego egzaminu zawodowego (Formuła 2017) dla klas dla IV-ych Technikum
20 czerwca – 6 lipca 2022 Część praktyczna poprawkowego egzaminu zawodowego (Formuła 2017) dla klas dla klas IV-ych Technikum
22 lub 23 czerwca 2022 Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej
22-23 czerwca 2022 Egzaminy klasyfikacyjne
24 czerwca 2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – sposób organizacji zostanie ustalony w późniejszym terminie
5 lipca 2022 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
1 lipca 2022 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
23 sierpnia 2022 Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej
24-25 sierpnia 2022 Egzaminy poprawkowe
29 sierpnia 2022 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2022/23
 7 września 2022 Wydanie świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie po sesji czerwcowej
 9 września 2022 Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym