Kalendarium roku szkolnego

Aneks z dnia 21 maja 2020 r.

Kalendarz  roku  szkolnego  2019/2020

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

2 września 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

6 września 2019

Akcja „Narodowe czytanie” – czytamy „Nowele Polskie” – p. A. Dańda

9 września 2019

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

2-13 września 2019

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

12 września 2019

1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

17 września 2019

Apel z okazji 80 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę – klasy
II THI, II TI

20 września 2019

26 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy” (20-22 września 2019) – sesja ekologiczna – klasy III A, II A – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej –
p. E.Fijał

5-6 września 2019

Krakowski Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2019”
w Krakowie

27-29 września 2019

Współorganizacja „Pól Chwały” – p. P. Szewczyk

30 września 2019

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

2 października 2019

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

 październik 2019

XI Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych – p. E.Kryjomska + wychowawcy klas
I -ych

9-10 października 2019

XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę – ks. J. Wiśniewski

14 października 2019

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy IV TI,
IV THE

16 października 2018

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II THI, II TI,
III TEO, szkolna grupa teatralna, obsługa hotelarska

17 października 2019

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

1 listopada 2019

Wszystkich Świętych

4 listopada – 2 grudnia 2019

Praktyki zawodowe dla uczniów kl. III TI

8  listopada 2019

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B, I B/G, Ib/SP  – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – p. I.Wojakowska,

p. J.Muter

11 listopada 2019

Święto Niepodległości – Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

listopad 2019

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i III TEO

14 listopada 2019

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

29 listopada 2019
(1 grudnia 2019-niedziela)

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał

11 grudnia 2019

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

12 grudnia 2019

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

13 grudnia 2019

Zakończenie I okresu

19 grudnia 2019

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2019/20

20 grudnia 2019

Opłatek szkolny – kl. I THR/SP, I THE/G, I A/G, I b/SP + SU

23 grudnia 2019 –         1 stycznia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

2 i 3 stycznia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2020

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

9 stycznia 2020

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.12
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TH) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TH

10 stycznia 2020

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

11 -14 stycznia 2020

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje E.14
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TI

16 -18 stycznia 2020

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.36
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum TE

27 stycznia – 9 lutego 2020

Ferie zimowe

25 stycznia 2020

Studniówka klas maturalnych

7 luty 2020

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

13  lutego 2020

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

14 lutego 2020

Uroczysty Jubileusz 75-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach

21 lutego 2020 (22 lutego – sobota)

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

28 lutego 2020 (1 marca niedziela)

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – klasy I a/SP, I TIP/G

 marzec/kwiecień 2020

Rekolekcje Wielkopostne

20 marca 2019

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

27 marca 2020

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej, jako sesji poprawkowej dla tych uczniów, którzy nie zdali w sesji styczniowej

2 kwietnia 2020

Dzień Otwarty Szkoły

15 kwietnia 2020

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią

 

18 kwietnia 2020

Spotkanie Wielkanocne – klasy I TIP/G, I TIP/SP + SU

9-14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2020

Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – klasy II A, I a/SP, I A/G

15 kwietnia 2020

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

16 kwietnia 2020

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

17 kwietnia 2020

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

20 kwietnia 2020

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

24 kwietnia 2020

(Uroczyste) zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II A, II B, III TI, III TEO

30 kwietnia 2020

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasy I TIP/SP, I B/G

1 maja 2020

Święto Pracy

2 maja 2020

Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2020

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

Ferie letnie 2020 (20 dni)

Praktyki zawodowe w klasie II TI, II TH

25 maja-19 czerwca 2020 (15 dni)

Praktyki zawodowe klasy III TE

25 maja-19 czerwca (20 dni, w tym dwie soboty)

Praktyki zawodowe w klasie III TO

8-26 czerwca 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

8, 9 i 10 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

W terminie głównym nie jest przeprowadzana

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

W terminie głównym nie jest przeprowadzana

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

Nie odbędzie się

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

Nie odbędzie się 18 maja 2020

Akademia z okazji 100-rocznicy urodzin Patrona Szkoły

Nie odbędzie się

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

Nie odbędzie się

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

22  maja 2020 – OKE nie podała nowego terminu

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
24 kwietnia 2020 r.

W terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

8-14 lipca 2020

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

Nie odbędzie się

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r. – klasa II B, I THE/G – Szkolny Konkurs Historyczny

11 czerwca 2020

Boże Ciało

12 czerwca 2020

Dzień wolny o zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 czerwca 2020

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2020

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

19 czerwca 2020

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

22 czerwca 2020

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

22 czerwca-30 czerwca 2020

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum (IIITI, II TH) oraz egzaminy poprawkowe

23 czerwca 2020

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klasy II TH i III TI (Technikum)

24-25 czerwca 2020

Egzaminy klasyfikacyjne

26 czerwca 2019

Uroczyste ? zakończenie roku szkolnego – klasy II B, I THR/SP + SU

11 sierpnia 2020

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

6 lipca 2020

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Nie jest przeprowadzana

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

8 września 2020

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

26-27 sierpnia 2020

Egzaminy poprawkowe

28 sierpnia 2020

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2020/21

31 sierpnia 2020

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

30 września 2020

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym