Kariera w finansach i bankowości

CFO to skrót pojęcia: Chief Financial Officer, oznaczającego dyrektora finansowego. CFO to obok dyrektora zarządzającego i dyrektora handlowego lub produkcyjnego – jedna z najważniejszych osób w firmie i jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w organizacjach.

Rola CFO przede wszystkim związana jest z zarządzaniem środkami finansowymi w firmie czy organizacji. CFO odpowiada za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość.

Do zakresu obowiązków CFO należy:

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
  • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych, raportów, rocznego budżetu, planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
  • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
  • optymalizowanie polityki podatkowej, struktury kosztów, poziomu majątku obrotowego,
  • ocena projektów inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
  • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
  • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu oraz IT, administracji i audytu wewnętrznego,
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach.

Rola CFO w ciągu kilkunastu lat uległa wyraźnej ewolucji. CFO nie jest już wyłącznie osobą, która odpowiada za doradztwo i dostarczanie informacji finansowych, lecz także podejmuje strategiczne decyzje w firmie, podobnie jak CEO tj. „Chef Executive Officer” (dyrektor generalny, używany zamiennie z „Managing Director”, czyli dyrektorem zarządzającym, polskim odpowiednikiem jest prezes zarządu).

 

Cechy CFO, w których mężczyźni są wyżej oceniani:

Cechy CFO, w których kobiety są wyżej oceniane:

– podejmowanie odważnych decyzji

– umiejętność planowania strategicznego

– umiejętność przewodzenia ludziom

– wysokie umiejętności analityczne

– skuteczność w negocjacjach

– innowacyjność

– otwartość na zmiany i nowości

– profesjonalizm

– wysoka etyka biznesowa i uczciwość

– rozległa wiedza merytoryczna

– ciągłe rozszerzanie wiedzy o biznesie firmy           i własnych umiejętności

– motywowanie pracowników

– łatwość komunikacji

– dbałość o szczegóły

Opracowanie: Ewa Rogóż – doradca zawodowy, XI 2019

Źródło:

https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/cfo-co-to-znaczy-cfo

https://www.google.com/search?q=ceo+co+to+znaczy&rlz=1C1GCEU_plPL873PL873&oq=CEO+co+to+jest&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7105j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

„Kariera w finansach i bankowości” edycja 2018/2019