Kierunki studiów „wirusoodpornych”.

Z powodu pandemii a w konsekwencji zastoju gospodarczego niektórych branż, rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy poniekąd zmusza przyszłych maturzystów do poważnego zastanowienia się nad ofertami takich kierunków studiów, które pozwolą na pracę w zawodach kluczowych dla gospodarki.

Uczelnie techniczne zapewniają, że dzięki wykształceniu zdobytemu na kierunku wirusoodpornym przyszły absolwent uczelni nie będzie musiał się bać bezrobocia a jego  praca może przyczynić się do zmiany świata, postępu technologicznego i poprawy warunków życia.

Kampanie informacyjne takie jak „Dziewczyny na Politechniki!” i „Dziewczyny do Ścisłych!” miały na celu zainspirować maturzystów do wyboru studiów przyszłości, czyli tych, które pozwolą na zdobycie zawód nie tylko poszukiwanego na rynku, ale również  pozwolą na wykonywanie satysfakcjonującej                          i potrzebnej pracy.

Rekomendowane „wirusoodporne” kierunki techniczne/ścisłe to:

  • kierunki informatyczne,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • teleinformatyka,
  • elektronika  i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • inżynieria i analiza danych,
  • matematyka i statystyka,
  • modelowanie matematyczne i analiza danych,
  • mikroelektronika w technice  i medycynie,
  • bioinformatyka i biologia systemów.

Kierunki te:  

umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej, mają kluczowe znaczenie dla biznesu, pozwalają rozwinąć kompetencje przyszłości (m.in. kreatywność, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, krytyczne myślenie, zdolność do ciągłego uczenia się), łączą twardą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami.

Ewa Rogóż  – doradca zawodowy

FILMY TEMATYCZNE:

https://pl-pl.facebook.com/perspektywy.wit/videos/kierunki-wirusoodporne-dziewczyny-na-politechniki-online/939254086506555/

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-wirusoodpornych-kierunkow-studiow-7881639.html
https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4727:dziewczyny-na-politechniki-2020-kierunki-wirusoodporne-w-sieci&catid=24&Itemid=119