Komunikat

Komunikat nr 3 z dnia 10 września 2019

W dniu 12 września 2019 r.( czwartek )  odbędą się:

17.00 do 18.00 Zebrania Wychowawców klas z Rodzicami ( wybór Trójek klasowych).

17.15 Spotkanie Trójek klasowych w sali 6 w celu dokonania wyboru ubezpieczyciela, a następnie przekazanie informacji pozostałym Rodzicom.

18.15 spotkanie Rodziców dzieci biorących udział w wymianie z Ravensburgiem – sala 18 ( prowadzi Pani Anna Kracik).

18.30 Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców w sali 6

W tym dniu lekcje normalnie według planu.