Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacje o wynikach egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci 2020!

W dniu 31 sierpnia 2020 r. będą wydawane na terenie Szkoły dyplomy, świadectwa i informacje o wynikach egzaminów zawodowych w sesji czerwiec  – lipiec 2020.

W związku z kontynuacją ograniczenia funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii COVID-19 dyplomy, świadectwa i informacje o wynikach egzaminów w zawodowych będą wydawane z zastosowaniem aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej czyli w tzw. „rygorze sanitarnym” według następujących zasad w godzinach 10:00 – 12:00:

  1. Do Szkoły wchodzimy pojedynczo wejściem od ulicy 3 Maja.
  2. Przed wejściem prosimy o zachowanie dystansu społecznego czyli ustawiacie się Państwo w kolejce z zachowaniem 1,5-metrowych odstępów.
  3. Wchodząc na teren Szkoły należy założyć osłonę nosa i ust (np. maseczkę lub przyłbicę) i dokonać dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną przy dystrybutorze płynu dezynfekcyjnego.
  4. Absolwenci proszeni są o przyniesienie ze sobą własnego długopisu.
  5. Świadectwa, dyplomy i informacje o wynikach egzaminów w zawodowych będą wydawane przez Dyrektora Szkoły w sali nr 31.

Absolwenci, którzy nie odbiorą dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych w w/w terminie mogą to zrobić po wcześniejszym ustaleniu innego terminu telefonicznie. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły od dnia 1 września 2020 r. pod numerami stacjonarnymi 12 2811 694 lub 12 2811 516.