Komunikat ws zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w  związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) informuje, że ulegną zmianie terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz terminy składania dokumentów. Określi je Minister Edukacji Narodowej poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej MEN. Wtedy zostaną wprowadzone zmiany do „Zasad rekrutacji w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach”.

LINK