Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 17 listopada 2017 r.  odbył się w szkole konkurs  „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem  jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Celem  konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział  łączne 81 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich techników ekonomicznego, hotelarskiego  oraz z klasy drugiej technikum informatycznego.Konkurs przeprowadzony był pod nadzorem nauczycieli: p. Ewy Rogóż, p. Angeliki Kuc, p. Grzegorza Stręka oraz p. Aleksandry Kwacy.
Do etapu regionalnego zgodnie z regulaminem pod nadzorem komisji konkursowej w składzie:
przewodniczący: Aleksandra Kwaca
członkowie: p. Józef Zelek i p. Angelika Kuc
zakwalifikowały po dogrywce, dwie uczennice z klasy  pierwszej technikum ekonomicznego:
1. Anna Krupa
2. Izabela Kozak
Etap regionalny jest przeprowadzany do 10 marca danego roku szkolnego i kończy się przekazaniem do Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy protokołów z obrad Okręgowych Komisji Konkursowych oraz kart zgłoszenia uczestników do etapu centralnego. Trzeci etap konkursu – centralny, przeprowadzany jest w terminie wyznaczanym przez Głównego Inspektora Pracy, nie później niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
GRATULUJEMY