Krakowski Salon Maturzystów 2017

„Nie bójcie się wyzwań!” – tak powiedział prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) podczas uroczystej inauguracji Salonu Maturzystów 2017, który odbył się już po raz dwunasty .

W miesiącu wrześniu przyszli maturzyści deklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów Matura 2018, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, która powinna gwarantować wykształcenie adekwatne do swoich zainteresowań,  potrzeb rynku pracy z perspektywą szybkiego zatrudnienia i oczekiwanych zarobków. Nie bez znaczenia jest fakt, że kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Młodzież klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego, Ekonomicznego, Obsługi Turystycznej   Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w liczbie ponad 70 osób w dniu 27 września 2017 gościła w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej.

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali dwóch wykładów wygłoszonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie tj.:

1/ Przede wszystkim myśl – jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki – prowadzący Piotr Ludwikowski,

2/ Jak osiągnąć wysoki wynik na  maturze z języka polskiego – prowadzący Teresa Bulska.

W każdym z wykładów prowadzący podkreślali znaczenie rzetelnego przygotowania się do egzaminu maturalnego poprzez np. samodzielne czytanie lektur, wielokrotne ćwiczenia rozwiązywania zadań matematycznych (na różne sposoby) oraz przemyślanego wyboru poziomu zdawania danego przedmiotu ponieważ  dobre przygotowanie się do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym nie gwarantuje zdania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Nauczyciele szkoły pozyskali „Informatory dla maturzystów 2018”, które stanowią niezbędne kompendium wiedzy dla uczniów klas maturalnych oraz zawierają ranking szkół wyższych, zasady przyjęć na studia przy danej ofercie szkół wyższych. Informatory również zawierają program „Study in Poland”.

 

 

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy,

źródło: http://www.salonmaturzystow.pl/2017/krakow