Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie obsługi programów recepcyjnych

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie obsługi programów recepcyjnych

 

Na podstawie listy osób, które zadeklarowały swój udział  w kursie obsługi programów recepcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach, w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Klasa 4 TEO, numery z dziennika: 2,6

Klasa 3 THE,  numery z dziennika; 2,9,10, 15,16,17,

Klasa 2 THE, numery z dziennika; 34,29,8,2,4,18

 

Lista rezerwowa:

brak osób

Skład komisji rekrutacyjnej:

  1. Przewodniczący: Wacław Sternal – szkolny lider projektu,
  2. Członek komisji: Józef Zelek – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Członek komisji: Edyta Kryjomska – przewodnicząca zespołu wychowawców.