Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji T.14

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji T.14:

 

Na podstawie listy osób, które zadeklarowały swój udział  w zajęciach przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji T.14  dla uczniów
Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Niepołomicach, w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

Klasa 4 TEO,  numery z dziennika; 10,12,7,6,5,10,4,8

 

Lista rezerwowa:

Klasa 4 TEO, numery z dziennika; 2,3,11

 

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 

  1. Przewodniczący: Wacław Sternal – szkolny lider projektu,
  2. Członek komisji: Józef Zelek – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Członek komisji: Edyta Kryjomska – przewodnicząca zespołu wychowawców.