Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Doradztwo edukacyjno zawodowe oraz orientacja zawodowa”

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Doradztwo edukacyjno zawodowe oraz orientacja zawodowa”

Na podstawie listy osób, które zadeklarowały swój udział  w kursie Doradztwo edukacyjno zawodowe oraz orientacja zawodowa”  przeznaczonego  dla uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Niepołomicach, w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Klasa 4 TE:  numery z dziennika; 16,1,14,9,12,15,6,2,10

Klasa 3 THE: numery z dziennika; 4

Lista rezerwowa:  brak osób na liście rezerwowej.

Pełna lista, wraz z punktacją jest dostępna do wglądu w biurze projektu – sala  nr 8

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

 

  1. Przewodniczący: Wacław Sternal – szkolny lider projektu,
  2. Członek komisji: Józef Zelek – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Członek komisji: Edyta Kryjomska – przewodnicząca zespołu wychowawców.