Lista osób zakwalifikowanych na staż zawodowy – wakacje 2018 r.- korekta

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na staż zawodowy – wakacje 2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych na kursy:

  1. Staż zawodowy

 

Na podstawie listy osób, które zadeklarowały swój udział  w stażu zawodowym, przeznaczonych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 

1. Staż zawodowy

Klasa 2 THE, numery z dziennika; 34,29,11,27,2,28

Klasa 1 TEO, numery z dziennika; 13,1,15,19,3,4,11,16,9,7.

 

Lista rezerwowa:

brak listy rezerwowej