Lista uczniów na wizytę zawodoznawczą do ACK CYFRONET Kraków

W dniu 30.03.2018 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa uczestników wizyty zawodoznawczej do ACK CYFRONET Kraków

Lista, wraz z punktacją jest dostępna do wglądu w biurze projektu – sala 11