Lista uczniów przyjętych na kurs IT Essentials i CDN OPTIMA

W dniu 31.01.2018 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kursy: IT Essentials oraz  księgowości komputerowej CDN OPTIMA

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11